Curs sobre “L’optimització de la comunicació total per a la discapacitat mitjançant l’ús de noves tecnologies en l’àmbit de l’educació, sanitat i interpretació”

Curs sobre “L’optimització de la comunicació total per a la discapacitat mitjançant l’ús de noves tecnologies en l’àmbit de l’educació, sanitat i interpretació”

 

Maig-Octubre 2017

On-line

 

Alguns estudis posen de manifest la necessitat de facilitar la comunicació per evitar l'exclusió de les persones amb discapacitat intel•lectual i sensorial i millorar les condicions de treball dels professionals relacionats amb aquest àmbit. En aquest context, el projecte EC+ (2015-1-ES01-KA203-015625), del programa Erasmus Plus (acció KA2 per a la Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques i Aliances Estratègiques per a l'Educació Superior) ha creat una important col•lecció de recursos audiovisuals i documents científics relatius a la comunicació multimodal en el context de la discapacitat intel•lectual a fi d'oferir formació a estudiants que seran futurs professionals de l'àmbit sanitari, educatiu i de la interpretació. Aquesta formació s'ofereix tant als professionals esmentats com a altres col•lectius implicats en la comunicació i atenció de persones amb dificultats de comunicació. Per accedir al material d'una forma pràctica, s'ha desenvolupat un portal acadèmic accessible a través de la Web i una aplicació per a dispositius mòbils.

La modilatat del curs serà on line i constarà de la visualització d'unes jornades que es van dur a terme a la Universitat de Màlaga i de dos mòduls de treball online.

Inscripció

El curs es gratuït. Per inscriure's al curs serà necessari omplir aquest formulari, que estarà disponible fins a la finalització del curs.

Avaluació i Seguiment

L'avaluació dels participants en el curs tindrà en compte els següents aspectes (el seguiment de cadascun d'ells és obligatori per l'obtenció del reconeixement o certificat):

  1. Contestar una pregunta sobre cadascuna de les ponències penjades al campus virtual (20 hores).
  2. Treball restant de 35 hores en el campus virtual. Els alumnes s'hauran de registrar en el Campus Virtual de la Universitat de Màlaga i es farà un seguiment de les descàrregues de tots els documents científics penjats al Portal Acadèmic del projecte per respondre les preguntes dels qüestionaris i de les activitats realitzades per part del professorat responsable. Així mateix es podrà orientar als alumnes mitjançant missatgeria i altres instruments de foro disponibles a la plataforma del Campus Virtual de la UMA. A aquesta activitat dirigida li corresponen 35 hores. S'hauran d'emplenar els qüestionaris amb un nivell de correcció superior al 60%, especificat en les instruccions.
  3. Cas pràctic. El cas pràctic consistirà en resoldre una situació de comunicació mitjançant la informació que proporcionen els continguts penjants en el Campus Virtual de la pàgina del curs referents als àmbits de la Medicina, la Psicologia i la Interpretació. S'hauran d'utilitzar els recursos disponibles en el portal acadèmic. A aquesta activitat li corresponen 20 hores.

En resum, qualsevol estudiant que vulgui obtenir el reconeixement de crèdits o professional i que estigui interessat en un certificat amb les hores del curs hair de haver treballat i visualitzat els continguts de les jornades, contestant les qüestions relatives a les conferències i les sessions i haver finalitzat el treball o presencial (qüestionaris i cas pràctic).

Dates límits per lliurar els treballs: 31 de octubre de 2017 a les 23:00 hores.

Professorat que tutoritzarà el treball virtual i el cas pràctic (a cada estudiant li serà assignat un tutor):

Concepción Fernández Zurita (CFernandez@tauli.cat)

Elisabeth Gabau Vila (EGabau@tauli.cat)

Carme Brun Gasca (Carme.Brun@uab.cat)

Ariadna Ramirez Mallafré (ARamirezM@tauli.cat)

Lorena Joga Elvira (LJOGA@tauli.cat)

 

 

Patrocinadors

Erasmus+ ProgrammeMECD
 
SamsungAndalucía Tech